ကော်မတီ၏ သက်တမ်း၊ လုပ်ငန်းတာဝန်၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ ရပိုင်ခွင့်နှင့် အခွင့်အရေးများ

ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၏ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး၊ တရားစီရင်ရေးနှင့် ဥပဒေရေးရာကော်မတီအား စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသန်းမှ အတည်ပြုလက်မှတ်ထိုး၍ ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ခဲ့သည်။ ကော်မတီ၏ သက်တမ်း၊ လုပ်ငန်းတာဝန်၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ ရပိုင်ခွင့်နှင့် အခွင့်အရေးများကို အောက်ဖော်ပြပါ Link တွင် Download ဆွဲ၍ လေ့လာနိုင်ပါသည်။


ဒေါင်းလော့ဆွဲရန် အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။

နေ့ရက် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၉ ရက်
ဒေါင်းလော့လုပ်ရန် ဤတွင်နှိပ်ပါ