စက်မှုလက်မှုစွမ်းအင်နှင့် လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာကော်မတီသည် ရွှေဘိုမြို့နယ်၊ ဆယ်ပင်ကျွန်းကျေးရွာ Solar Mini-Grid စီမံကိန်းသို့ ကွင်းဆင်းလေ့လာခဲ့

စက်မှု၊လက်မှု၊စွမ်းအင်နှင့်လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာကော်မတီမှ ရွှေဘိုမြို့နယ်၊ ဆယ်ပင်ကျွန်းကျေးရွာရှိ Solar Mini-Grid စီမံကိန်းသို့သွားရောက်လေ့လာခဲ့

*********************************************

၂၀၁၉ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ၂၆ရက်

ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် စက်မှုလက်မှုစွမ်းအင်နှင့် လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာကော်မတီသည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း Solar Project ဆောင်ရွက်ရာတွင်ဖြစ်ပေါ်လာမည့် အကျိုးအပြစ်များကိုလေ့လာပြီး လွှတ်တော်တွင် ချပြဆွေးနွေးနိုင်ရန်အတွက် (၂၆-၁၀-၂၀၁၉)ရက်နေ့ (၁၀၀၀)နာရီ အချိန်မှ (၁၄၃၀)အချိန်ထိ ရွှေဘိုမြို့နယ် စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးဦးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် ရွှေဘိုမြို့နယ်၊ ဆယ်ပင်ကျွန်းကျေးရွာ Solar Mini-Grid စီမံကိန်းသို့ ကွင်းဆင်းလေ့လာခဲ့ရာ တာဝန်ရှိသူများမှ ရှင်းလင်းပြသခဲ့သည်။

3aa2c0f8d9a0c0e0a129244c2ce985e5.0 5fe595cbe0fe896252f958c88088c4a6.0 30e40e95c91c50119f89472b07e4e41e.0 803923b5c641ffea7cac9e942812ce43.0 bfeeeb9b9a94a7573657213c6dd82c3c.0 cfbd894e958b97a45c1ec8a824284432.0 f0c3e1f4d4c505feb8706d153c7cf1dd.0 f4a813c090f0969059f6943e4a75fe51.0