စက်မှုလက်မှုစွမ်းအင်နှင့် လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာကော်မတီမှ အင်းတော်မြို့နယ်၊ ပေကုန်းကျေးရွာ မီးလင်းရေးတိုင်ကြားစာကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်

စက်မှုလက်မှုစွမ်းအင်နှင့် လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာကော်မတီမှ အင်းတော်မြို့နယ်၊ ပေကုန်းကျေးရွာ မီးလင်းရေးတိုင်ကြားစာကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်

*******************************************************************

ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် စက်မှု၊လက်မှုစွမ်းအင်နှင့် လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ ကော်မတီသည် (၂၃-၁၀-၂၀၁၉)ရက်နေ့ နံနက်(၀၉၀၀)နာရီအချိန်တွင် အင်းတော်မြို့နယ် စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီရုံး အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်တာပြုံး၊ ဒေသခံလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်၊ မြို့နယ်စီခန့်အဖွဲ့ဝင်များနှင့် ပေကုန်းကျေးရွာ မီးလင်းရေး ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ တိုင်ကြားခံရသူနှင့်တိုင်ကြားသူများအကြား ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။

1 2 3 4