စက်မှုလက်မှု၊ စွမ်းအင်နှင့် လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာကော်မတီသည် တိုင်ကြားစာနှင့်ပတ်သက်၍ ဒီပဲယင်းမြို့နယ်စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီရုံး၌ ဌာနဆိုင်ရာများ၊ တိုင်ကြားသူ၊ တိုင်ကြားခံရသူများနှင့် တွေ့ဆုံ‌‌ဆွေးနွေ

ဒုတိယအကြိမ်စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် စက်မှုလက်မှု၊ စွမ်းအင်နှင့် လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာကော်မတီသည် (၁၁-၈-၂၀၂၀)ရက်နေ့၊ နေ့လယ်(၁၃:၀၀)အချိန်တွင် ဒီပဲယင်း မြို့နယ်စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီရုံး၌ ဌာနဆိုင်ရာများ၊ တိုင်ကြားသူ၊ တိုင်ကြားခံရသူများနှင့် တွေ့ဆုံ‌‌ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။
1 2