စက်မှု၊ လက်မှု စွမ်းအင်နှင့် လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာကော်မတီမှ တိုင်ကြားစာကိစ္စရပ်များနှင့်ပတ်သက်၍ အစည်းအဝေးပြုလုပ်

ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် စက်မှု၊ လက်မှု စွမ်းအင်နှင့် လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာကော်မတီသည် (၁၉.၈.၂၀၂၀)ရက်နေ့ နေ့လယ် ၂နာရီအချိန်တွင် (၂၀၁၆-၂၀၂၀) အထိ ၅နှစ်တာ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်အစီရင်ခံစာ နှင့် မီးလင်းရေး တိုင်ကြားစာကိစ္စရပ်များနှင့်ပတ်သက်၍ အစည်းအဝေးပြုလုပ် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။