စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် အရအသုံးငွေစာရင်း၊ ဒေသန္တရစီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာကော်မတီသည် ပြည်ထောင်စုမှ ပေးပို့လာသော တိုင်းဒေသကြီးသို့ မဟုတ် ပြည်နယ်၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးရေးဆွဲတင်ပြခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေ(မူကြမ်း)နှင့် ပတ်သက်၍ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေး

ဒုတိယအကြိမ်စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် အရအသုံးငွေစာရင်း၊ဒေသန္တရစီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာကော်မတီသည် (၁၉-၈-၂၀၁၈)ရက်နေ့မှ (၂၀-၈-၂၀၁၈)ရက်နေ့ထိ ပြည်ထောင်စုမှ ပေးပို့လာသော တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးရေးဆွဲတင်ပြခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေ(မူကြမ်း) နှင့်ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခဲ့သည်။

ayathone 01 ayathone 02 ayathone 03 ayathone 05 ayathone 06 ayatyhone 04