စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအသေးစားငွေချေးဥပဒေ

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအသေးစားငွေချေးဥပဒေကို ဒုတိယအကြိမ်စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သက်တမ်းတွင် အတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းခဲ့သည်။

နေ့ရက် ၂၀၁၆ခုနှစ် ၊ ဇန်န၀ါရီ လ ၅ ရက်
ဒေါင်းလော့လုပ်ရန် ဤတွင်နှိပ်ပါ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *