စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးပြတိုက်များဥပဒေ

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးပြတိုက်များဥပဒေကို ဒုတိယအကြိမ်စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သက်တမ်းတွင် အတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းခဲ့သည်။


နေ့ရက် ၂၀၁၈ခုနှစ် ၊ မတ် လ ၁၃ ရက်
ဒေါင်းလော့လုပ်ရန် ဤတွင်နှိပ်ပါ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *