စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် (၂၀)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး ပဥ္စမနေ့ကျင်းပ

၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ဇူလိုင္၂၅ရက္
✧✧✧✧✧✧✧✧✧
၁။ ဒုတိယအႀကိမ္စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ (၂၀) ႀကိမ္ေျမာက္ပုံမွန္အစည္းအေဝး ပဥၥမေန႔ကို ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ(၂၅)ရက္(ၾကာသပေတးေန႔)၊ (၁၀:၀၀) နာရီ အခ်ိန္တြင္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ တက္ေရာက္ခြင့္ရွိသည့္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား လွယ္(၇၅)ဦး၊ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၂၅)ဦး စုစုေပါင္း(၁၀၀)ဦးအနက္ (၈၅)ဦးတက္ေရာက္ သျဖင့္ (၈၅)ရာခိုင္ႏွုန္းရွိၿပီး၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ စုစုေပါင္းဦးေရ၏ သုံးပုံတစ္ပုံေက်ာ္တက္ေရာက္သျဖင့္ အစည္းအေဝး အထေျမာက္ေၾကာင္းႏွင့္ အစည္းအေဝး စတင္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒က ေၾကညာပါသည္။
(က) ကတိသစၥာမျပဳရေသးေသာ စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီးတရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးမ်ိဳးေမာင္ သည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ တိုင္းေဒသႀကီး သို့မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒ ၆၀ႏွင့္အညီ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ေရွ႕ေမွာက္၌ ကတိသစၥာျပဳၿပီး ကတိသစၥာျပဳလႊာေပၚတြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးပါသည္။
(ခ) ၾကယ္ပြင့္ျပထားသည့္ ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းျခင္းႏွင့္ ေျဖၾကားျခင္းက႑တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ေမးျမန္းေျဖၾကား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါသည္။
(၁) ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္း၊ ဝက္လက္ၿမိဳ့နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁)၏ ”ဝက္လက္ၿမိဳ့အဝင္လမ္းမ်ားျဖစ္ေသာ ဝက္လက္-ထန္းႀကီး(ေတာင္)ကားလမ္း၊ ဝက္လက္-ရွိန္းမ ကားလမ္း၊ ဝက္လက္-သစ္ဆိမ့္ႀကီးလမ္းေဘးမ်ားရွိ လယ္ယာေျမမ်ားေပၚတြင္ ခြင့္ျပဳခ်က္မယူဘဲ အိမ္ေဆာက္ ျခင္း၊ ၿခံဝင္းခတ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တာဝန္ရွိဝန္ထမ္း မ်ား၊ က်ဴးေက်ာ္ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားအေပၚ မည္သို့
ထိန္းေၾကာင္း တည့္မတ္ေပးမည္၊ ၿမိဳ့ေျမဧရိယာတိုးခ်ဲ႕ သတ္မွတ္နိုင္ေရး မည္သို့ စီမံေဆာင္ရြက္ေပးမည္ကို သိရွိလိုပါေၾကာင္း”စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္းကို လုံျခဳံေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဗိုလ္မွူးႀကီးသန္းထြန္းေအာင္မွ ရွင္းလင္းေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။
(၂) ဦးေက်ာ္ဆန္း၊ မင္းကင္းၿမိဳ့နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)၏ ”မင္းကင္းၿမိဳ့နယ္ရွိ ေက်းရြာသူ/ သား (၁၁)ဦး တ႐ုတ္ျပည္သို့ လူကုန္ကူးခံရမွုအေပၚ လ်င္ျမန္စြာ ကယ္တင္ေပးနိုင္ရန္ ဆက္သြယ္အကူအညီ ေတာင္းခံခဲ့ေသာ္လည္း တိုးတက္မွုတစ္စုံတစ္ရာ ၾကားသိ ရျခင္း မရွိေသးသျဖင့္ မည္သို့ကူညီေဆာင္ရြက္ေပး မည္ကို သိရွိလိုပါေၾကာင္း” စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္းကို လုံျခဳံေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဗိုလ္မွူးႀကီးသန္းထြန္း ေအာင္မွ ရွင္းလင္းေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။
(၃) ဦးေက်ာ္လင္း၊ ကၽြန္းလွၿမိဳ့နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)၏ ”ကၽြန္းလွၿမိဳ့ႏွင့္ သဖန္းဆိပ္ ေရေလွာင္တမံသို့သြားရာ လမ္းအရွည္(၉)မိုင္ခန႔္၊ အက်ယ္(၁၂)ေပခန႔္ရွိ ကတၱရာလမ္းပိုင္းအား ယာဥ္သြား လာမွု အဆင္ေျပေစရန္အတြက္ လမ္းတစ္ဖက္စီတြင္ ေက်ာက္လမ္း(၄)ေပခန႔္ ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ေပးရန္ အစီအစဥ္
ရွိ/မရွိ သိရွိလိုပါေၾကာင္း” စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္းကို လၽွပ္စစ္၊ စက္မွုႏွင့္လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဦးသန္းညြန႔္ဝင္းမွ ရွင္းလင္းေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။
(၄) ဦးေမာင္ေမာင္လတ္၊ ေဖာင္းျပင္ ၿမိဳ့နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)၏ ”ေဖာင္းျပင္ၿမိဳ့နယ္၊ လယ္ဦးေက်းရြာအုပ္စု၊ တုံေကာင္းမွုေက်းရြာႏွင့္ ေထာမ ေက်းရြာအုပ္စုမွ ကိုင္းျပင္ေက်းရြာအထိ လမ္းအရွည္ (၆)မိုင္ခန႔္အား ရာသီမေရြးသြားလာနိုင္ေသာ ေက်ာက္ေရာ ေျမနီလမ္း အက်ယ္(၂၄)ေပအျဖစ္ အနီးစပ္ဆုံး ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္အစီအစဥ္ရွိ/မရွိ သိရွိလိုပါေၾကာင္း”စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္းကို လၽွပ္စစ္၊ စက္မွုႏွင့္လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဦးသန္းညြန႔္ဝင္း မွ ရွင္းလင္းေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။
(၅) ဦးေသာင္းျမင့္၊ ျမင္းမူၿမိဳ့နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)၏ ”ျမင္းမူၿမိဳ့နယ္မူးျမစ္ကမ္း အနီးရွိ ကမ္းၿပိဳကာကြယ္ေရးေဆာင္ရြက္ရန္ က်န္ရွိေနေသာ သေျပသာေက်းရြာႏွင့္ ေညာင္ျမစ္ေက်းရြာတို့အား အနီးစပ္ဆုံးဘ႑ာႏွစ္တြင္ ကမ္းၿပိဳကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္း မ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိ သိရွိလိုပါ ေၾကာင္း” စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္းကို လၽွပ္စစ္၊စက္မွုႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဦးသန္းညြန႔္ဝင္းမွ ရွင္းလင္းေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။
(၆) ဦးလွၿဖိဳး၊ ကၽြန္းလွၿမိဳ့နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)၏ ”ကၽြန္းလွၿမိဳ့နယ္ သဖန္းဆိပ္- လိပ္ဆင္းေတာင္ 33KV ဓာတ္အားလိုင္းမွ ထိန္ေတာေက်းရြာသို့ ဓာတ္အားခ်ိတ္ဆက္သြယ္တန္းၿပီး ထိန္ေတာေက်းရြာ၌ 3 MVA (သို့) 5MVA ဓာတ္အားခြဲ႐ုံတစ္ခုအား မည္သည့္ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ တည္ေဆာက္ေပးမည္ကို သိရွိလိုပါေၾကာင္း” စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္းကို လၽွပ္စစ္၊ စက္မွုႏွင့္ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဦးသန္းညြန႔္ဝင္းမွ ရွင္းလင္း ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။
(၇) ေဒၚသင္းသင္းၾကဴ၊ ခင္ဦးၿမိဳ့နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)၏ ”ခင္ဦးၿမိဳ့နယ္၊ မက်ီးတုံေက်းရြာ အုပ္စု မင္းကံႀကီးေက်းရြာတြင္ ေရငံမ်ားသာထြက္ရွိၿပီး ေရခ်ိဳေသာက္သုံးေရရွားပါးမွုေၾကာင့္ မိုးေရစုကန္မ်ားအား အနီးစပ္ဆုံးဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ တည္ေဆာက္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိ သိရွိလိုပါေၾကာင္း” စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္းကို စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီး ဦးျမင့္ၾကည္မွ ရွင္းလင္းေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။
(၈) ဦးျမင့္ေမာ္၊ ထီးခ်ိဳင့္ၿမိဳ့နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)၏ ”ထီးခ်ိဳင့္ၿမိဳ့ အမွတ္(၄) ရပ္ကြက္ရွိ ႏွစ္စဥ္ေရလႊမ္းမိုးျခင္းခံေနရသည့္ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး ေက်ာက္ေခ်ာကမ္းနားလမ္းအား ကြန္ကရစ္လမ္းအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိ သိရွိလိုပါေၾကာင္း” စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္းကို စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီး ဦးျမင့္ၾကည္မွ ရွင္းလင္းေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။
(၉) ေဒါက္တာဆန္းဝင္း၊ မင္းကင္းၿမိဳ့နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)၏ ”မင္းကင္းၿမိဳ့နယ္အတြင္း သြားလာမွုခက္ခဲေဝးလံေသာ သမၻရာေက်းရြာရွိ အေျခခံ ပညာအလယ္တန္းေက်ာင္း၏ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး ေဆာက္လက္စေက်ာင္းေဆာင္ အၿပီးသတ္နိုင္ေရးအတြက္ ျဖည့္စြက္ရန္ပုံေငြခ်ထားေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိ သိရွိလို ပါေၾကာင္း” စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္းကို လူမွုေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေဇာ္ဝင္း(ကိုယ္စား) လၽွပ္စစ္၊ စက္မွုႏွင့္ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဦးသန္းညြန႔္ဝင္းမွ ရွင္းလင္းေျဖၾကား ခဲ့ပါသည္။
(၁၀) ဦးခင္ေမာင္ထြန္း၊ ေဖာင္းျပင္ၿမိဳ့နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)၏ ”ေဖာင္းျပင္ၿမိဳ့နယ္ႏွင့္ ခရီးေဝးကြာၿပီး သြားလာမွုခက္ခဲေသာ ေမာက္ပလင္း အုပ္စု၊ ဟဲနိမ္ေက်းရြာတြင္ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနခြဲ တစ္ခု ဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိ သိရွိလို ပါေၾကာင္း” စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္းကို လူမွုေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေဇာ္ဝင္း(ကိုယ္စား) လၽွပ္စစ္၊ စက္မွုႏွင့္ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဦးသန္းညြန႔္ဝင္းမွ ရွင္းလင္းေျဖၾကား ခဲ့ပါသည္။
(၁၁) ဦးညီညီထြန္း၊ ကသာၿမိဳ့နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)၏ ”ကသာၿမိဳ့နယ္တရား႐ုံး၌ ျပည္သူပိုင္သိမ္းဆည္းၿပီး ေလလံတင္ထားသည့္ ျမတ္မိဘ (၂)အမည္ရွိ သံခြံေမာ္ေတာ္ကို မႏၲေလးတိုင္း၊ စဉ့္ကူးၿမိဳ့နယ္တြင္ ထပ္မံဖမ္းဆီးရမိခဲ့မွုႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမာ္ေတာ္အား မည္သူကေမာင္းႏွင္ခြင့္ေပးခဲ့သည္၊ ေလလံတင္ေရာင္းခ်ျခင္းမျပဳရေသးမီ မည္သည့္ဌာနက ထိန္းသိမ္းထားသည္၊ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေပ်ာက္ပ်က္မွုျဖင့္ ျပစ္မွုက်ဴးလြန္သည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား မည္သို့ေဖာ္ထုတ္ အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ႏွင့္ အမွုကိစၥအား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မည္သည့္အတိုင္းအတာအထိ ေရာက္ရွိ ေနသည္ကို သိရွိလိုပါေၾကာင္း” စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္းကို တိုင္းေဒသႀကီးတရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္၊ ဦးမ်ိဳးေမာင္မွ ရွင္းလင္းေျဖၾကားခဲ့ ပါသည္။
(ဂ) မွတ္တမ္းတင္ျခင္းက႑တြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ အစိုးရ၏ အာမခံခ်က္ မ်ား၊ ကတိမ်ားႏွင့္တာဝန္ခံခ်က္မ်ား စိစစ္ေရးေကာ္မတီ အဖြဲ႕ဝင္ ေဒၚခင္မ်ိဳးခ်စ္၊ ကန႔္ဘလူၿမိဳ့နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁)မွ ”၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြင္း ခရိုင္(၅)ခုသို့ ကြင္းဆင္းစိစစ္မွုအေျခအေန တင္ျပခ်က္ အစီရင္ခံစာ” အား လႊတ္ေတာ္သို့တင္သြင္းခဲ့ရာ အစီရင္ခံစာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လႊတ္ေတာ္၏ သေဘာထားရယူကာ မွတ္တမ္း တင္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ေၾကညာပါသည္။
(ဃ) ဆက္လက္၍ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဒုတိယအႀကိမ္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ (၂၀)ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေဝး ပဥၥမေန႔ကိုရပ္နားေၾကာင္းႏွင့္ အစည္းအေဝး ဆ႒မေန႔ကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ (၂၆)ရက္ (ေသာၾကာေန႔) နံနက္(၁၀:၀၀)နာရီ
အခ်ိန္တြင္ ဆက္လက္က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာ ပါသည္။
၂။ ဒုတိယအႀကိမ္စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ (၂၀)ႀကိမ္ေျမာက္ပုံမွန္အစည္းအေဝး ပဥၥမေန႔ကို (၁၁:၄၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပၿပီးစီးခဲ့ပါသည္။