စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးပုဂ္ဂလိကရေယာဉ်များ စနစ်တကျပြ​ေးဆွဲရေးဥပဒေ

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးပုဂ္ဂလိကရေယာဉ်များ စနစ်တကျပြေးဆွဲရေးဥပဒေကို ဒုတိယအကြိမ်စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သက်တမ်းတွင် အတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းခဲ့သည်။


နေ့ရက် ၂၀၁၇ ခုနှစ် ၊ သြဂုတ် လ ၂၃ ရက်
ဒေါင်းလော့လုပ်ရန် ဤတွင်နှိပ်ပါ