စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးစာကြည်တိုက်များဥပဒေ

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးစာကြည်တိုက်များဥပဒေကို ဒုတိယအကြိမ်စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သက်တမ်းတွင် အတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းခဲ့သည်။


နေ့ရက် ၂၀၁၇ ခုနှစ် ၊ ဒီဇင်ဘာ လ ၁၂ ရက်
ဒေါင်းလော့လုပ်ရန် ဤတွင်နှိပ်ပါ