စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး မသန်စွမ်းသူများဖွံ့ဖြိုးရေးဥပဒေကြမ်း

ဒုတိယအကြိမ်စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအနေဖြင့် မသန်စွမ်းသူများ၏ အခွင့်အရေးများအား အလေးထားဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ မသန်စွမ်းသူများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ရှိလာစေရန် ရည်မှန်းလျက် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး မသန်စွမ်းသူများဖွံ့ဖြိုးရေးဥပဒေကို အတည်ပြုနိုင်ရေးအတွက် ရေးဆွဲလျက်ရှိသည်။

ဥပဒေကြမ်းကို စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ဥပဒေပြုရေးကော်မတီမှ စိစစ်လျက်ရှိသည်။

ပြည်သူများအနေဖြင့် ယင်းဥပဒေကြမ်းနှင့်ပက်သက်ပြီး အကြံပြုချက်များ ပေးပို့လိုပါက အောက်ပါလိပ်စာတွင် ပေးပို့နိုင်သည်။

Gmail address – [email protected]


ဥပဒေကြမ်းအား လေ့လာနိုင်ရန် အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။

နေ့ရက် ၂၀၁၉ ခုနှစ် ၊ သြဂုတ် လ ၇ ရက်
ဒေါင်းလော့လုပ်ရန် ဤတွင်နှိပ်ပါ