စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးရုံ၊ဆေးခန်းများ နှင့် ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံ၊ဆေးခန်းဆိုင်ရာဥပဒေကြမ်း

ဖွင့်လှစ်လျက်ရှိသော ပုဂ္ဂလိက ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းများ စနစ်တကျဖြင့် ဆေးဝါးကုသမှုများပြုလုပ်နိုင်ရန် နှင့် ကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးရုံ ၊ ဆေးခန်းများအား ထောက်ပံ့မှုများ ပြုနိုင်ရန် ရည်မှန်းလျက် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ကုသိုလ်ဖြစ် ဆေးရုံ ၊ ဆေးခန်းများ နှင့် ပုဂ္ဂလိက ဆေးရုံ ၊ ဆေးခန်း ဆိုင်ရာဥပဒေကို အတည်ပြုနိုင်ရေးအတွက် ရေးဆွဲလျက်ရှိသည်။

ဥပဒေကြမ်းကို စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ဥပဒေပြုရေးကော်မတီမှ စိစစ်လျက်ရှိသည်။

ပြည်သူများအနေဖြင့် ယင်းဥပဒေကြမ်းနှင့်ပက်သက်ပြီး အကြံပြုချက်များ ပေးပို့လိုပါက အောက်ပါလိပ်စာတွင် ပေးပို့နိုင်သည်။

Gmail address – sagaingregionhluttaw2017@gmail.com


ဥပဒေကြမ်းအား လေ့လာနိုင်ရန် အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။

နေ့ရက် ၂၀၁၉ခုနှစ် ၊ သြဂုတ် လ ၇ ရက်
ဒေါင်းလော့လုပ်ရန် ဤတွင်နှိပ်ပါ