စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အပင်နှင့် သီးနှံဖျက်ပိုးကာကွယ်ရေးနှင့် နှိမ်နှင်းရေးဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေကြမ်း

ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်အနေဖြင့် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အပင်နှင့် သီးနှံဖျက်ပိုးကာကွယ်ရေးနှင့် နှိမ်နှင်းရေးဥပဒေကို ပြင်ဆင်ရန်အတွက် စီစဉ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

ဥပဒေကြမ်းကို စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ဥပဒေပြုရေးကော်မတီမှ စိစစ်လျက်ရှိသည်။

ပြည်သူများအနေဖြင့် ယင်းဥပဒေကြမ်းနှင့်ပက်သက်ပြီး အကြံပြုချက်များ ပေးပို့လိုပါက အောက်ပါလိပ်စာတွင် ပေးပို့နိုင်သည်။

Gmail address – [email protected]


ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေကြမ်းအား လေ့လာနိုင်ရန် အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။

နေ့ရက် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၇ ရက်
ဒေါင်းလော့လုပ်ရန် ပြင်ဆင်ချက်မူကြမ်း
ဒေါင်းလော့လုပ်ရန် မူလဥပဒေ