စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသန်းသည် CEDAW ဆွေးနွေးပွဲတွင် အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြား

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသန်း၏  CEDAW ဆွေးနွေးပွဲတွင် ပြောကြားသော အဖွင့်အမှာစကားအား ပြည်သူများသိရှိနိုင်ရန် ဖော်ပြအပ်ပါသည်။

  နေ့ရက် ၂၀၁၉ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၄ ရက်
  ဒေါင်းလော့လုပ်ရန်

Download Here