စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးသတ္တုတွင်းဥပဒေ(မူကြမ်း)နှင့် စပ်လျဉ်း၍ MATA အဖွဲ့မှ အကြံပြုဆွေးနွေး

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၅)ရက်
*****************************
(၃-၉-၂၀၁၉) နှင့် (၄-၉-၂၀၁၉) ရက်နေ့များတွင် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံး၊ Banquet Room ၌ မြန်မာနိုင်ငံ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုနှင့် တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှုဆိုင်ရာ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်း (MATA) အဖွဲ့မှ သတ္တုတွင်းဥပဒေ(မူကြမ်း)နှင့် စပ်လျဉ်း၍ အကြံပြုဆွေးနွေးပွဲ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ၊ ချင်းတိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီး၊ ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာကော်မတီမှ ကော်မတီဝင်များနှင့် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ တက်ရောက်၍ အကြံပြုဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။

2 5 6 8