စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ၊ စက်မှုလက်မှု၊ စွမ်းအင်နှင့် လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာကော်မတီ၊ ပို့ဆောင်ရေး၊ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးဆိုင်ရာကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များသည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ၊ ပို့ဆောင်ရေးဆက်သွယ်ရေး၊ ဆောက်လုပ်ရေးနှင့် စက်မှုလက်မှုရေးရာကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်များနှင့်အတူ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး

၂၀၂၀ပြည့်နှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၇ရက်နေ့
****************************************
မြန်မာနိုင်ငံစက်မှုကုန်ထုတ်လုပ်သူများအသင်း၏ စီစဥ်မှုဖြင့် (၁၆.၂.၂၀၂၀)ရက်နေ့မှ (၁၈.၂.၂၀၂၀)ရက်နေ့ထိ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မုံရွာစက်မှုဇုန်ရှိ အသေးစားအလတ်စား စက်မှုလုပ်ငန်းများအား လေ့လာရေးလာရောက်သော ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ၊ ပို့ဆောင်ရေးဆက်သွယ်ရေး၊ ဆောက်လုပ်ရေးနှင့် စက်မှုလက်မှုရေးရာကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်များကို နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုခဲ့ပြီး နံနက်(၉:၁၅)အချိန်တွင် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ၊ စက်မှုလက်မှု၊ စွမ်းအင်နှင့် လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာကော်မတီ၊ ပို့ဆောင်ရေး၊ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးဆိုင်ရာကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များနှင့်အတူ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်၊၊

ဆက်လက်၍ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ၊ ပို့ဆောင်ရေးဆက်သွယ်ရေး၊ ဆောက်လုပ်ရေးနှင့် စက်မှုလက်မှုရေးရာကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်များကို စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး စက်မှုလက်မှု၊ စွမ်းအင်နှင့် လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာကော်မတီ၊ ပို့ဆောင်ရေး၊ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးဆိုင်ရာကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များသည် မုံရွာစက်မှုဇုန်သို့ လိုက်ပါပို့ဆောင်ပြီး လေ့လာခဲ့ကြသည်။

3 5 4 2 1 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 16 18