စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရေချိုငါးလုပ်ငန်းဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရေချိုငါးလုပ်ငန်းဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေအား ဒုတိယအကြိမ်စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် (၂၃)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး စတုတ္ထနေ့တွင် အတည်ပြု ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သည်။

Download Link အား အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။

နေ့ရက် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇွန်လ (၉)ရက်

ဒေါင်းလော့ရယူရန်

Download Here