စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အပင်နှင့် သီးနှံဖျက်ပိုးမွှားရောဂါကာကွယ်ရေးနှင့် နှိမ်နင်းရေးပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အပင်နှင့် သီးနှံဖျက်ပိုးမွှားရောဂါကာကွယ်ရေးနှင့် နှိမ်နင်းရေးပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေအား ဒုတိယအကြိမ်စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် အထူးအစည်းအဝေး(၂/၂၀၂၀) ဒုတိယနေ့တွင် အတည်ပြု ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သည်။

Download Link အား အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။

နေ့ရက်    ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ဇူလိုင်လ (၂၂)ရက်
ဒေါင်းလော့ရယူရန် Download Here