စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ(မူကြမ်း)နှင့် ဒေသန္တရစီမံကိန်းဥပဒေ(မူကြမ်း)တို့နှင့်ပတ်သက်၍ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ဌာနဆိုင်ရာ(၈)ခုနှင့် တွေ့ဆုံ

ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် အရအသုံးငွေစာရင်း၊ ဒေသန္တရစီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာကော်မတီသည် (၃၁-၈-၂၀၂၀)ရက်နေ့၊ နေ့လယ်(၁၂:၀၀)နာရီချိန်မှ (၁၃:၁၀)ချိန်ထိ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၊ Banquet Room ၌ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ             (မူကြမ်း)နှင့် ဒေသန္တရစီမံကိန်းဥပဒေ(မူကြမ်း)တို့နှင့်ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးလိုသည့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ ၊ ဌာနဆိုင်ရာ(၈)ခုတို့နှင့်တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခဲ့သည်။
1 3 4 6 8 10