စည်ပင်သာယာရေးဝန်ကြီးဌာန ကတိကဝတ်ပြုခဲ့သည့် ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်းနှင့် အဖြေများစာရင်း

ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် တတိယပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များမှ
ပေးပို့လာသော ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်းအပေါ် ဖြေကြားချက်များ

ဖြေကြားသည့်ဌာန                     –   စည်ပင်သာယာရေးဝန်ကြီးဌာန

မေးမြန်းသည့်လွှတ်တော်အမတ် −   ဦးဗိုလ်သိန်း၊ အမှတ်(၁)မဲဆန္ဒနယ် မော်လိုက်မြို့နယ်

[symple_accordion][symple_accordion_section title=”အကြောင်းအရာ”]

သာနန်းတောကျေးရွာနှင့် နန်းတိုင်းသာကျေးရွာ ချင်းဆက်(၂) ပေ ထုလမ်းမြေသား တာဘောင်တင်ခြင်း(၁၈ ပေ x၂ ပေ)နှင့် ဂျင်းခင်းခြင်း လုပ်ငန်း(၂/ဝ)မိုင် ပြုလုပ်ပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိ အကယ်၍ရှိပါက မည်သည့်ခုနှစ်တွင်ပြုလုပ်ပေးမည်ကိုသိရှိလိုကြောင်း။

[/symple_accordion_section][symple_accordion_section title=”ဖြေကြားချက်”] သာနန်းတောကျေးရွာနှင့် နန်းတိုင်းသာကျေးရွာချင်းဆက် လမ်းမှာ လမ်းအရှည်(၂)မိုင်၊ အကျယ်(၁၂)ပေ မြေသားလမ်းဖြစ်ပြီး (၁၈)ပေအကျယ် (၂)ပေထု မြေသားတာဘောင်တင်ခြင်းနှင့် (၃)လက်မထု ဂျင်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ (၁၈)ပေအကျယ်(၂)ပေထု မြေသားတာဘောင်တင်ခြင်းနှင့် ဂျင်း(၃)လက်မထုခင်းခြင်း၊ လုပ်ငန်း(၁)မိုင်လျှင် ကျပ်(၂၂.၆၅)သန်း နှုန်းဖြင့် လမ်းအရှည် (၂/ဝ)မိုင်အတွက် ခန့်မှန်းကုန်ကျငွေ ကျပ် (၄၅.၃)သန်း ကုန်ကျမည်ဖြစ်ပါသည်။

အဆိုပါလုပ်ငန်းအား ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန ရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်ရန် လျာထားတင်ပြထားပြီးဖြစ်ပါသည်။ အကျိုးပြုရွာ(၄)ရွာ၊ အိမ်ခြေ(၅ဝ၄)လုံး၊ လူဦးရေ(၂၇၃၈)ဦးအား အကျိုးပြုမည်ဖြစ်ပါကြောင်း ဖြေကြားအပ်ပါသည်။
[/symple_accordion_section][/symple_accordion]

 

ဖြေကြားသည့်ဌာန                     –   စည်ပင်သာယာရေးဝန်ကြီးဌာန

မေးမြန်းသည့်လွှတ်တော်အမတ် −   ဦးဗိုလ်သိန်း၊ အမှတ်(၁)မဲဆန္ဒနယ် မော်လိုက်မြို့နယ်

[symple_accordion][symple_accordion_section title=”အကြောင်းအရာ”]

နန်းဖြူကျေးရွာနှင့် နန်းသီ၊ ကံထူးကျေးရွာ ကျေးရွာချင်းဆက် လမ်းပေါ်တွင် တံတား(၂)စင်း တည်ဆောက်ရန် (၈ဝ ပေ x၁၈ ပေ)နှင့် (၆ဝ ပေx ၁၈ ပေ)သံကူကွန်ကရစ်တံတားနှင့် (၁၅ ပေ x၁၈ ပေ) (၁)စင်း သြထ ဃကူလနမအ (၅ ပေ x ၁၈ ပေ) (၅) စင်းနှင့် လမ်းအရှည် (၃/ဝ)မိုင်အား (၂)ပေထုမြေသား တာဘောင်တင်ခြင်းနှင့် ဂျင်းခင်းခြင်း လုပ်ငန်းပြု လုပ်ပေးရန် ရှိ/မရှိ၊ အကယ်၍ရှိပါက မည်သည့် ခုနှစ်တွင် ပြုလုပ် ပေးမည်ကို သိရှိလိုကြောင်း။

[/symple_accordion_section][symple_accordion_section title=”ဖြေကြားချက်”] နန်းဖြူ-နန်းသီ၊ ကံထူးရွာလမ်းမှာ လမ်းအရှည်(၃/ဝ)မိုင်၊ လမ်းအကျယ်(၁၅)ပေခန့်ရှိပါသည်။ အဆိုပါလမ်းအား(၁၈)ပေ အကျယ် (၂)ပေထု မြေသားတာဘောင် တင်ခြင်းနှင့် (၃)လက်မထု ဂျင်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပြီး (၁/ဝ)မိုင်လျှင် ကျပ်(၂၂.၆၅)သန်း နှုန်းဖြင့် လမ်းအရှည်(၃/ဝ)မိုင်အတွက် ခန့်မှန်း ကုန်ကျငွေကျပ် (၆၇.၉၅)သန်း ကုန်ကျမည်ဖြစ်ပါသည်။

နန်းဖြူရွာနှင့် နန်းသီကျေးရွာကြားတွင် (၈ဝ)ပေအရှည် ကွန်ကရစ်တံတား(၁)စင်း၊ နန်းသီရွာနှင့် ကံထူးရွာကြားတွင် (၆၅)ပေ အရှည် ကွန်ကရစ်တံတား(၁)စင်း၊ နန်းဖြူရွာနှင့် ကံထူးရွာကြားတွင် (၅)ပေ Box Culvert  (၁ဝ)စင်း ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။(၈ဝ)ပေအရှည် ကွန်ကရစ်တံတား(၁)စင်းအတွက် ခန့်မှန်း ကုန်ကျငွေကျပ်သန်း(၈ဝ)သန်း၊ (၆၅)ပေအရှည်ကွန်ကရစ်တံတား (၁)စင်းအတွက် ခန့်မှန်းကုန်ကျငွေ ကျပ်(၆၅)သန်းနှင့် (၅)ပေ သြထ ဃကူလနမအ (၁ဝ)စင်းအတွက် (၁)စင်းလျှင် (၂.၅)သန်းနှုန်းဖြင့် ခန့်မှန်း ကုန်ကျငွေကျပ် (၂၅)သန်း စုစုပေါင်းကျပ်(၁၇ဝ)သန်း ကုန်ကျ မည် ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါလုပ်ငန်းအား၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ခု၊ ဘဏ္ဍာရေး နှစ်တွင် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန ရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် လျာထားတင်ပြထားပြီးဖြစ်ပါသည်။
အကျိုးပြုရွာ(၉)ရွာ၊ အကျိုးပြုအိမ်ခြေ(၈၄၂)အိမ်၊ အကျိုးပြု (၄၅၂၁)ဦးအား အကျိုးပြုမည်ဖြစ်ပါကြောင်း ဖြေကြားအပ်ပါသည်။[/symple_accordion_section][/symple_accordion]

 

ဖြေကြားသည့်ဌာန                     –   စည်ပင်သာယာရေးဝန်ကြီးဌာန

မေးမြန်းသည့်လွှတ်တော်အမတ် −   ဦးဝင်းမြင့်၊ အမှတ်(၁)မဲဆန္ဒနယ် ချောင်းဦးမြို့နယ်

[symple_accordion][symple_accordion_section title=”အကြောင်းအရာ”] မုံရွာမြို့နယ်မှ ချင်းတွင်းမြစ်ရေဝင်ရောက်လာသော ချောင်း တစ်ချောင်းရှိပါသည်။ အဆိုပါချောင်းသည် မုံရွာမြို့နယ်၊ တောပုကျေးရွာ၊ မုံရွေးကျေးရွာ၊ချောင်းဦးမြို့နယ်၊ ခင်မွန်ရွာ၊ အောင်ချမ်းသာရွာ၊ ကျီကုန်းရွာ၊ ချောင်းဦးမြောက်ရပ်ကွက်၊ ရှမ်းထူးကျေးရွာများအတွင်း ဖြတ်သန်းစီးဆင်းပြီး ပေါက်အင်းစိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးဇုံအတွင်း ဝင်ရောက်ဖြတ်သန်း၍ ချင်းတွင်းမြစ် အတွင်း သို့ ပြန်လည်စီးဆင်း သွားပါသည်။

ချောင်းဘေးတလျှောက်ရှိ ကျေးရွာများတွင် နေထိုင်သော ပြည်သူများနှင့်တောင်သူလယ်သမားများသည် ချောင်းရေကို သောက်သုံးရေအဖြစ်လည်းကောင်း၊ သီးနှံစိုက်ပျိုးရေးအဖြစ်မှီခိုအားထား နေရသောချောင်းဖြစ်ပါသည်။
သို့သော် မုံရွာမြို့နယ်၊ ကုတောရွာ၊ မင်းရွာ၊ တောင်ပုံ ကျေးရွာ များရှိ ကြာဇံစက်များမှ ရေဆိုးများကို အဆိုပါချောင်းအတွင်း ထုတ်လွှတ် နေမှုကြောင့် ရေများပျက်စီးကာ ပြည်သူများသောက်သုံးရေအဖြစ် အသုံးပြု၍မရခြင်း၊ ပြည်သူများသောက်သုံးနေသော ရေချိုကန်များ ပျက်စီးခြင်း၊ သီးနှံစိုက်ပျိုးရေများပျက်စီးခြင်း၊ မြေသယံဇာတများ ပျက်စီးခြင်း၊ ငါးသယံဇာတများသေကျေပျက်စီးခြင်း၊ ပေါက်အင်းအတွင်းရှိ ငါးမွေးမြူရေးများပျက်စီးဆုံးရှုံးခြင်းများစွာ ကြုံတွေ့နေရပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ ထိုသို့ကြုံတွေ့နေရသည့်အခက်အခဲများကို မည်သို့ မည်ပုံလုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်ပေးမည်ကို သိရှိလိုပါကြောင်း။

[/symple_accordion_section][symple_accordion_section title=”ဖြေကြားချက်”] အဆိုပါကြာဇံစက်ရုံများအား ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးရာ လက်ရှိစွန့်ထုတ်မှုအနေဖြင့် ကြာဇံစက်ရုံများမှ ရေဆိုးများအား မြေသားရေလှောင်ကန်မှ အုတ်ရေကန်သို့ စီးဆင်းစေ၍ ၂ ”အချင်း ပိုက်လိုင်းများဖြင့် တောင်ပုံချောင်းဘက်သို့ စီးဆင်းစေကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိပါသည်။

သို့ဖြစ်ပါ၍ ကြာဇံစက်ရုံမှ ရေဆိုးများအား တိုက်ရိုက် စွန့်ထုတ်မှု မပြုရန်နှင့် အနည်ထိုင် ရေစစ်ကန်စနစ်ဖြင့် ကျောက်ကြီး၊ အုတ်နီခဲ၊မီးသွေး၊သဲကြမ်းများကို အဆင့်ဆင့်ဖြတ်သန်း ပြီးမှ စွန့်ပစ်ရန်၊ စွန့်ပစ်ရေများကိုလည်း ထုံးမှုန့်များပက်ဖျန်း၍ စွန့်ပစ်ရန်၊ ကြာဇံ လုပ်ငန်းရှင်များအား ညွှန်ကြားထားပါကြောင်းနှင့် ရေရှည်အတွက် စွန့်ပစ်ရေအား ရေသန့်စင် စနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ပြီးမှ စွန့်ပစ်ရေအတွက် ဆောင်ရွက်ရမည့် စနစ်အား ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များနှင့်ညှိနှိုင်း တွက်ချက်၍ လုပ်ငန်းရှင်များအား အကုန်ကျခံဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါကြောင်း ဖြေကြားအပ်ပါသည်။[/symple_accordion_section][/symple_accordion]