စာရင်းစစ်ချုပ်၏ အစီရင်ခံစာပါ ရွှေကြွေးကျန်ကိစ္စရပ်နှင့်ပတ်သက်၍ အရအသုံးငွေစာရင်း၊ ဒေသန္တရစီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာကော်မတီက ဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲများနှင့် တွေ့ဆုံ

ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် အရအသုံးငွေစာရင်း၊ ဒေသန္တရစီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာကော်မတီသည် (၂၀-၈-၂၀၂၀) ရက်နေ့ (၁၃း၃၀)အချိန်တွင် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံး Banquet Room ၌ စာရင်းစစ်ချုပ်၏ အစီရင်ခံစာပါ ရွှေကြွေးကျန်ကိစ္စရပ်နှင့်ပတ်သက်၍ တိုင်းဒေသကြီးစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး၊ တိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်၊ တိုင်းဒေသကြီး ဥပဒေချုပ်ရုံး၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန၊ အမှတ်(၂)သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်းတို့မှ ဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲများနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့သည်။

w2 w3 w4 w5