စိုက်ပျိုးရေး ၊ မွေးမြူရေး၊ သယံဇာတ နှင့် သဘာ၀ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ကော်မတီ ၏ ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်မှု

ဒုတိယအကြိမ်စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ၊ စိုက်ပျိုးရေး ၊ မွေးမြူရေး ၊ သယံဇာတ နှင့် သဘာ၀ပတ်ကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာကော်မတီသည် ၂၀၁၉ ခုနှစ် ၊ 5 6 သြဂုတ် လ ၂ ရက် နေ့တွင် မြင်းမူမြို့ ၊ အလ္လကပ္ပကျေးရွာ တွင် စီပီကြက်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်နေသည့် တိုင်ကြားစာအား ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရေး ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။