စီးပွားရေး၊ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးနှင့် စည်ပင်သာယာရေးဆိုင်ရာကော်မတီ၏ လွှတ်တော်သို့တင်သွင်းခဲ့သည့် အစီရင်ခံစာများ

ဒုတိယအကြိမ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၊ စီးပွားရေး၊ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးနှင့် စည်ပင်သာယာရေးဆိုင်ရာကော်မတီ၏ လွှတ်တော်သို့တင်သွင်းခဲ့သည့် အစီရင်ခံစာများအား သိရှိနိုင်ပါရန် ဖော်ပြပေးထားပါသည်။

Download Link အား အောက်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။

 စဉ်    တင်သွင်းသည့်နေ့ရက် တင်သွင်းသည့်အစည်းအဝေး တင်သွင်းသည့်အကြောင်းအရာ Download Links
၁။ ( ၆-၂-၂၀၁၇ ) ရက်နေ့  ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေး  လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်အစီရင်ခံစာ  Download Here
၂။ (၁၉-၃-၂၀၁၈) ရက်နေ့ (၁၃)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး (၂၀၁၇)ခုနှစ် တစ်နှစ်တာအတွင်း လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်အစီရင်ခံစာ Download Here
၃။ (၃-၅-၂၀၁၉) ရက်နေ့ (၁၈)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး (၂၀၁၈)ခုနှစ် တစ်နှစ်တာအတွင်း လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်အစီရင်ခံစာ Downlaod Here