စီးပွားရေး၊ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးနှင့် စည်ပင်သာယာရေးဆိုင်ရာကော်မတီသည် တိုင်စာများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အစည်းအဝေးပြုလုပ်

ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် စီးပွားရေး၊ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးနှင့် စည်ပင်သာယာရေးဆိုင်ရာကော်မတီသည် (၁၆.၇.၂၀၂၀) ရက်နေ့ နံနက် (၁၀:၀၀)နာရီ အချိန်တွင် တိုင်စာများနှင့်စပ်လျဉ်းပြီး အစည်းအဝေးပြုလုပ်ခဲ့သည်။

1 3 5