စီးပွားရေး၊ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးနှင့် စည်ပင်သာယာရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီသည် ဟုမ္မလင်းမြို့သို့ တိုင်ကြားစာနှင့်ပတ်သက်၍ ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်

ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် စီးပွားရေး၊ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးနှင့် စည်ပင်သာယာရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီသည် (3.8.2020)ရက်နေ့မှ (5.8.2020)ရက်နေ့ထိ ဟုမ္မလင်းမြို့သို့ တိုင်ကြားစာနှင့်ပတ်သက်၍ ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်၊၊

116330784_329608634744346_1093115311905420343_n 116825127_311397183395769_2379828121479850824_n 117123410_994124517701271_7476184341514591193_n 117138665_815407782328034_7514381864771149605_n 117177107_2744499125785266_7994069073585214095_n 117228026_623448391903980_6388888099957912313_n