ဆောင်ရွက်ရန် ကျန်သည့် ကတိဖြစ်မေးခွန်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အစိုးရ၏အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာဝန်ခံချက်များစိစစ်ရေးကော်မတီသည် ဌာနဆိုင်ရာများနှင့် တွေ့ဆုံ

ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် အစိုးရ၏ အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာဝန်ခံချက်များစိစစ်ရေးကော်မတီသည် (၁၂-၈-၂၀၂၀ )ရက်နေ့တွင် ချောင်းဦးမြို့နယ် စီမံခန့်ခွဲမှု ကော်မတီရုံး၌ ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေးမှ(၂၁)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးအထိ ဆောင်ရွက်ရန် ကျန်သည့် ကတိဖြစ်မေးခွန်းများအား သက်ဆိုင်ရာဌာနဆိုင်ရာများနှင့်အတူ အစည်းအဝေးပြုလုပ်ခဲ့ပြီး လိုအပ်သည့်နေရာများသို့ ကွင်းဆင်းစိစစ်ခဲ့ပါသည်။

1 5 6 7