တရားဥပဒေစိုမိုးရေး၊ တရားစီရင်ရေး၊ ဥပဒေရေးရာကော်မတီ၏ဒုတိယအကြိမ်စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သို့ တင်သွင်းခဲ့သည့် အစီရင်ခံစာများ

တရားဥပဒေစိုမိုးရေး၊ တရားစီရင်ရေး၊   ဥပဒေရေးရာကော်မတီ၏ ဒုတိယအကြိမ်စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သို့တင်သွင်းခဲ့သည့် အစီရင်ခံစာများအား သိရှိနိုင်ပါရန် ဖော်ပြပေးထားပါသည်။

တရားဥပဒေစိုမိုးရေး၊ တရားစီရင်ရေး၊   ဥပဒေရေးရာကော်မတီ

စဉ် တင်သွင်းသည့်နေ့ရက် တင်သွင်းသည့်အစည်းအဝေး အကြောင်းအရာ Download Links
၆.၂.၂၀၁၇ ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေး တရားဥပဒေစိုမိုးရေး၊ တရားစီရင်ရေး၊   ဥပဒေရေးရာကော်မတီ၏ လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ချက် အစီရင်ခံစာ Download Here
၄.၃.၂၀၁၉ (၁၇)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး ၂၀၁၈ခုနှစ် တစ်နှစ်တာ ကာလအတွင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု အစီရင်ခံစာကို Download Here