တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး ၊ တရားစီရင်ရေး နှင့် ဥပဒေပြုရေး ကော်မတီ ဥက္ကဌ နှင့် အဖွဲ့ဝင်များသည် (၁၄-၁၂-၂၀၁၆)ရက်နေ့တွင် ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်ရှိ မြို့နယ်အဆင့် ဌာနဆိုင်ရာများနှင့် တွေ့ဆုံ

ဒုတိယအကြိမ်စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တေ်ာ ၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး ၊ တရားစီရင်ရေး နှင့် ဥပဒေပြုရေး ကော်မတီ ဥက္ကဌ နှင့် အဖွဲ့ဝင်များသည် (၁၄-၁၂-၂၀၁၆)ရက်နေ့တွင် ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်ရှိ မြို့နယ်အဆင့် ဌာနဆိုင်ရာများနှင့် တွေ့ဆုံပြီး တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ ဆွေးနွေးဆောက်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။15555402_1794319434154051_614918534_o 15516001_1794344317484896_404707739_o