တိယအကြိမ်စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် အထူးကိစ္စရပ်များ၊ လေ့လာစိစစ်ရေးနှင့် သုတေသနပြုရေးဆိုင်ရာကော်မတီသည် တိုင်ကြားစာနှင့် ပတ်သက်၍ မုံရွာမြို့နယ်၊ ရွှေပြည်အေးရပ်ကွက်သို့ ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်

ဒုတိယအကြိမ်စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် အထူးကိစ္စရပ်များ၊ လေ့လာစိစစ်ရေးနှင့် သုတေသနပြုရေးဆိုင်ရာကော်မတီသည် (၇.၃.၂၀၂၀)ရက်နေ့ မုံရွာမြို့နယ်၊ ရွှေပြည်အေးရပ်ကွက်သို့ မုံရွာမြို့နယ်၊ ရွှေပြည်အေးရပ်ကွက်အုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးကျောက်ခဲမှ လမ်းတံတားလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန် ရန်ပုံငွေချထားသော်လည်း ဆောင်ရွက်မှုမရှိခြင်း၊ ကျောက်မိုင်းလိုင်စင်လုပ်ငန်းမရှိသော လုပ်ငန်းရှင်အချို့ကို နားလည်မှုဖြင့် ဆောင်ရွက်စေခြင်း၊ အုပ်လုပ်ငန်းရှင်များထံမှ ခေါင်းစဉ်အမျိုးမျိုးပြကာ ငွေကြေးကောက်ခံခြင်း၊ ကျေးရွာပိုင်သစ်တောမြေနှင့် စာကြည့်တိုက်မြေနေရာအား အလွဲသုံးစားပြုထားခြင်း အပြစ်မရှိသော ဆယ်အိမ်မှူး၊ ရာအိမ်မှူးများအားတရားဆွဲဆိုထားခြင်း၊ မြေယာမှုခင်းများ မမှန်မကန် ဆုံးဖြတ်ထားခြင်း စသည့် ဥပဒေမဲ့လုပ်ဆောင်နေမှုများအပေါ် ဆောင်ရွက်ပေးရန် တိုင်ကြားစာနှင့် ပတ်သက်၍ ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်၊၊

p1 p2 p6 p8 p9