တိုင်ကြားစာဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု

ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သို့ (၁-၁-၂၀၁၈)ရက်နေ့မှ (၆-၇-၂၀၁၈)ရက်နေ့အထိ တိုင်ကြားထားသည့် တိုင်ကြားစာ (၃၁၅)စောင်ရှိသည်။ ထိုတိုင်ကြားစာများထဲမှ တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့သို့ လွှဲပြောင်းပေးပို့ခဲ့သည့် တိုင်ကြားစာ(၁၀၆)စောင်ရှိပြီး၊ တိုင်းတရားသူကြီးချုပ်သို့ လွှဲပြောင်းပေးပို့ခဲ့သည့်တိုင်ကြားစာ(၆)စောင်၊ တိုင်းဥပဒေချုပ်သို့ လွှဲပြောင်းပေး ပို့ခဲ့သည့် တိုင်ကြားစာ(၂)စောင်၊ အခြားဝန်ကြီးဌာနများနှင့် မြေစစ်ကော်မတီများသို့ လွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည့် တိုင်ကြားစာ(၁၀)စောင်၊ တိုင်းအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနသို့ လွှဲပြောင်းပေးပို့ခဲ့သည့် တိုင်ကြားစာ(၁)စောင်၊ တိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးသို့ လွှဲပြောင်းပေးပို့ခဲ့သည့်တိုင်ကြားစာ(၁)စောင်၊ တိုင်းဒေသကြီးလယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်စာရင်းဦးစီးဌာနသို့လွှဲပြောင်းပေးပို့ခဲ့သည့် တိုင်ကြားစာ (၃)စောင်၊ သက်ဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်များထံသို့လွှဲပြောင်းပေးပို့ခဲ့သည့်တိုင်ကြားစာ(၇)စောင်၊ ကာယကံရှင်များထံသို့ ပြန်ကြားခဲ့သည့်တိုင်ကြားစာ(၄)စောင်၊ ရေးရာကော်မတီများထံသို့ လွှဲပြောင်းပေးပို့ခဲ့သည့်တိုင်ကြားစာ(၁၁)စောင်၊ စုစုပေါင်း လွှဲပြောင်းပေးပို့ခဲ့သည့် တိုက်ကြားစာ (၁၅၁)စောင်ဖြစ်သည်။ တိုင်ကြားစာများအနက် ပြန်ကြားရန်မလိုသည့် တိုင်ကြားစာပေါင်း(၁၆၄)စောင်ဖြစ်သည်။

Check Also

၂၀၁၈ ခုနှစ်၏ တိုင်ကြားစာအကျဉ်းချုပ်

၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွင်း စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သို့ ပေးပို့လာသည့်  တိုင်ကြားစာများအား တိုင်ကြားသူ၊ တိုင်ကြားထားသည့်အကြောင်းအရာအကျဉ်းချုပ်နှင့်တကွ တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၊ တိုင်းတရားသူကြီးချုပ်၊ သက်ဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်များနှင့် အခြားဌာနများသို့ ပေးပို့ထားသည့် စာရင်းအကျဉ်းချုပ်အား ပြည်သူများ သိရှိနိုင်ရန် …