တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီ၏ ဒုတိယအကြိမ်စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သို့ တင်သွင်းခဲ့သည့် အစီရင်ခံစာများ

တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီ၏ဒုတိယအကြိမ်စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သို့တင်သွင်းခဲ့သည့် အစီရင်ခံစာများအား သိရှိနိုင်ပါရန် ဖော်ပြပေးထားပါသည်။

တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ အရေးဆိုင်ရာကော်မတီ

စဉ်

တင်သွင်းသည့်နေ့ရက် တင်သွင်းသည့်အစည်းအဝေး

တင်သွင်းသည့်အကြောင်းအရာ

Download Links

၁။

၂၁.၃.၂၀၁၇

ဆဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေး

”တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ အရေးဆိုင်ရာကော်မတီမှ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်အစီရင်ခံစာ”

Download Here

၂။

၂၉.၅.၂၀၁၈

(၁၄)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး

”တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအရေးဆိုင်ရာကော်မတီ၏ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုနှစ်၊  တစ်နှစ်တာ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက် အစီရင်ခံစာ”

Download Here

၃။

၂.၅.၂၀၁၉

(၁၈)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး

တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအရေးဆိုင်ရာကော်မတီ၏ ၂၀၁၈ ခုနှစ် နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာ

Download Here