ဒသမပုံမှန် အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၊ ဒသမပုံမှန် အစည်းအဝေး၏ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းအား ပြည်သူများ လေ့လာနိုင်ရန်အတွက် တင်ပြထားခြင်းဖြစ်သည်။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းအား အောက်တွင် ဒေါင်းလော့ဆွဲ၍ ကူးယူးနိုင်ပါသည်။

       Download Link အား အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။

Cover1

နေ့ရက် ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၁၁ ရက်
ဒေါင်းလော့လုပ်ရန် ဤတွင်နှိပ်ပါ