ဒုတိယအကြိမ်စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ကတိဖြစ်မေးခွန်းများ

ဒုတိယအကြိမ်စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်တွင် ကြယ်ပွင့်အမှတ်အသားမပြမေးခွန်းများ၌ ကတိက၀တ်ဖြစ်ခဲ့သော မေးခွန်းများအား ပြည်သူများလေ့လာနိုင်ရန် တင်ပြထားပါသည်။

ကတိဖြစ်မေးခွန်းများသည် အစိုးရအဖွဲ့မှ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရမည့်ကိစ္စရပ်များဖြစ်ပြီး လွှတ်တော်အနေဖြင့် စောင့်ကြည်ထိန်းညှိရမည့်တာ၀န် အပြည့်အဝ ရှိသည်။

ကတိဖြစ်မေးခွန်းများအား ကတိက၀တ်ကော်မတီမှ အဓိက တာ၀န်ယူတည်ဖြတ်ပြီး ယခုတင်ပြထားသည့် ကတိဖြစ်ကြယ်ပွင့်မပြ မေးခွန်းများသည် ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေးမှ (၁၈)ကြိမ်မြောက် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ပုံမှန်အစည်းအဝေးထိ တင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။


နေ့ရက် ၂၀၁၉ ခုနှစ် ၊ သြဂုတ် လ ၅ ရက်
ဒေါင်းလော့လုပ်ရန် ဤတွင်နှိပ်ပါ