ဒုတိယအကြိမ်စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနှင့် လွှတ်တော်ရေးရာကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌများ၊ အတွင်းရေးမှူးများ၏လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး (၅/၂၀၁၉) ကျင်းပ

ဒုတိယအကြိမ်စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနှင့် လွှတ်တော်ရေးရာကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌများ၊ အတွင်းရေးမှူးများ၏ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး (၅/၂၀၁၉)ကို လွှတ်တော်ရုံးBanquet Roomတွင် ၂၀၁၉ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၉ရက် (၁၄:၀၀)နာရီအချိန်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ(၁၇:၀၀)အချိန်တွင် ပြီးစီးခဲ့ပါသည်၊၊

၅ ၆ ၇ ၈ ၉ ၁၀