ဒုတိယအကြိမ်စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီသည် ကန့်ဘလူမြို့နယ်၊ ဇီးကုန်းသကြားစက်ရုံသို့ မတရားသိမ်းဆည်းမြေ တိုင်ကြားစာကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေး

ဒုတိယအကြိမ်စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီသည် ၁၁.၂.၂၀၂၀ရက်နေ့တွင် ကန့်ဘလူမြို့နယ်၊ ဇီးကုန်းသကြားစက်ရုံ၊ မတရားသိမ်းဆည်းမြေ တိုင်ကြားစာကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ကန့်ဘလူမြို့နယ်၊ ဇီးကုန်းသကြားစက်ရုံသို့ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေး ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

84086807_234586164366773_3965706985600450560_n 84171988_1143266439354782_2449237046510747648_n 84473328_648456679314613_6443412265055027200_n 84484873_1312425095632934_8622303123400032256_n 84525147_119588419471816_7528875355453521920_n 84566955_189563932150202_6218194707017629696_n 86268536_1528846503946797_710752559899344896_n