ဒုတိယအကြိမ်စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီသည် စ်ကိုင်းမြို့နယ်၊ ရွှေမင်းဝံ၊ ဒေါ်စောမြတ်ကြူ၏ တိုင်ကြားစာကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ စစ်ကိုင်းမြို့နယ်၊ ရွှေမင်းဝံသို့ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေး

ဒုတိယအကြိမ်စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီသည် ၁၃.၂.၂၀၂၀ရက်နေ့တွင် စစ်ကိုင်းမြို့နယ်၊ ရွှေမင်းဝံ၊ ဒေါ်စောမြတ်ကြူ၏ တိုင်ကြားစာကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ စစ်ကိုင်းမြို့နယ်၊ ရွှေမင်းဝံသို့ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေး ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

84585303_3023643997655716_3862555056700129280_n 84594655_660986888039563_7934399342838808576_n 86311389_858564904578060_8808113231215198208_n 86377787_201981504287857_6872243480882577408_n 86718706_245830506419714_6617436230990692352_n