ဒုတိယအကြိမ်စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီသည် ၂၉.၂.၂၀၂၀ရက်နေ့တွင် Park Royal Hotel၌ WFD၏အစီအစဉ်ဖြင့် သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆိုင်ရာ နှီးနှောဖလှယ်ပွဲ(Seminar on Natural Resources and Environment)သို့ တက်ရောက်

ဒုတိယအကြိမ်စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီသည် ၂၉.၂.၂၀၂၀ရက်နေ့တွင် Park Royal Hotel၌ WFD၏အစီအစဉ်ဖြင့် သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆိုင်ရာ နှီးနှောဖလှယ်ပွဲ(Seminar on Natural Resources and Environment)သို့ တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်၊၊

88039923_2702303293326853_270249001645768704_o 88082740_2702303319993517_8154658099139969024_o 88173995_2702303216660194_6269951360741933056_o 89339297_2702303926660123_2629518397544595456_o