ဒုတိယအကြိမ်စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် (၁/၂၀၂၀)အထူးအစည်းအဝေး အစီအစဉ်များ

Cover1

နေ့ရက်

၂၀၂၀ပြည့်နှစ်၊ မေလ ၁၀ရက်

ဒေါင်းလော့လုပ်ရန်

Download Here