ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် အရေးပေါ်အစည်းအဝေး(၂/၂၀၁၇)၏ အစည်းအဝေးအစီအစဉ်များ

Cover1

      နေ့ရက် ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၂၈)ရက်
        ဒေါင်းလော့လုပ်ရန် Download Here