ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် အရေးပေါ်အစည်းအဝေး(၁/၂၀၁၈)၏ အစည်းအဝေးအစီအစဉ်များ

Cover1

      နေ့ရက် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၈) ရက်
   ဒေါင်းလော့လုပ်ရန် Download Here