ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် သတ္တမပုံမှန်အစည်းအဝေး မှ (၁၄)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးထိ မေးမြန်းခဲ့သည့် ကြယ်ပွင့်မပြ မေးခွန်းများနှင့် ဖြေကြားချက်များ

ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၌ ကျင်းပခဲ့သော သတ္တမပုံမှန်အစည်းအဝေး မှ (၁၄)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးထိ မေးမြန်းခဲ့သည့် ကြယ်ပွင့်မပြ မေးခွန်းများနှင့် ဖြေကြားချက်များအား ပြည်သူများ လေ့လာသိရှိနိုင်ရန် ဖော်ပြပေးထားပါသည်။

Download Link အား အောက်တွင်ဖော်ပြထားပါသည်။

စဉ် အကြောင်းအရာ Download Link
၁။ သတ္တမပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် မေးမြန်းခဲ့သည့် ကြယ်ပွင့်မပြမေးခွန်းများနှင့် ဖြေကြားချက်များ  Download Here
၂။ အဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် မေးမြန်းခဲ့သည့် ကြယ်ပွင့်မပြမေးခွန်းများနှင့် ဖြေကြားချက်များ  Download Here
၃။ နဝမပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် မေးမြန်းခဲ့သည့် ကြယ်ပွင့်မပြမေးခွန်းများနှင့် ဖြေကြားချက်များ Download Here
၄။ ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် မေးမြန်းခဲ့သည့် ကြယ်ပွင့်မပြမေးခွန်းများနှင့် ဖြေကြားချက်များ Download Here
၅။ (၁၁)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် မေးမြန်းခဲ့သည့် ကြယ်ပွင့်မပြမေးခွန်းများနှင့် ဖြေကြားချက်များ Download Here
၆။ (၁၂)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် မေးမြန်းခဲ့သည့် ကြယ်ပွင့်မပြမေးခွန်းများနှင့် ဖြေကြားချက်များ Download Here
၇။ (၁၃)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် မေးမြန်းခဲ့သည့် ကြယ်ပွင့်မပြမေးခွန်းများနှင့် ဖြေကြားချက်များ Download Here
၈။ (၁၄)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် မေးမြန်းခဲ့သည့် ကြယ်ပွင့်မပြမေးခွန်းများနှင့် ဖြေကြားချက်များ Download Here