ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် စက်မှုလက်မှု၊ စွမ်းအင်နှင့် လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာကော်မတီသည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးစက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊ပြည်တွင်းရေကြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းတို့မှ တာဝန်ရှိသူများနှင့်‌‌‌အတူ အစည်းအဝေးပြုလုပ်

ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် စက်မှုလက်မှု၊ စွမ်းအင်နှင့် လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာကော်မတီသည် (၁၇.၁.၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးစက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊ပြည်တွင်းရေကြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းတို့မှ တာဝန်ရှိသူများနှင့်အတူ  မုံရွာမြို့နယ်တွင် အသေးစားနှင့် အလတ်စားစက်မှုလက်မှု လုပ်ငန်းများအဖြစ် လုပ်ကိုင်နေကြသော သင်္ဘောကျင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေသည့် လုပ်ငန်းရှင်များအား ကူညီပံ့ပိုးပေးနိုင်ရေး၊ သင်္ဘောကျင်းလုပ်ငန်းများ စနစ်တကျလုပ်ကိုင်နိုင်ရေးနှင့် လုပ်သားများ၏ သက်သာချောင်ချိရေး အားပေးကူညီနိုင်ရေးတို့အတွက် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်၊၊

3 5 8 10