ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီသည် ရွှေဘိုမြို့နယ်၊ မြင်းစီးကျေးရွာ ဆန်စက်မှ အနံ့ဆိုးများ ကျရောက်နေသည့် တိုင်ကြားစာနှင့် ပတ်သက်၍ ရွှေဘိုမြို့နယ်၊ မြင်းစီးကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေး

၂၀၂၀ပြည့်နှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၀ရက်နေ့တွင် ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီသည် ရွှေဘိုမြို့နယ်၊ မြင်းစီးကျေးရွာ ဆန်စက်မှ အနံ့ဆိုးများ ကျရောက်နေသည့် တိုင်ကြားစာနှင့် ပတ်သက်၍ ရွှေဘိုမြို့နယ်၊ မြင်းစီးကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေး တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။၁ ၂ ၃ ၅ 84148396_2993754920648110_5382786098650939392_n