ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး တရားစီရင်ရေးနှင့် ဥပဒေရေးရာကော်မတီသည် ကော်မတီထံသို့ တင်ပြစာနှင့် ပတ်သက်၍ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး

ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး တရားစီရင်ရေးနှင့် ဥပဒေရေးရာကော်မတီထံသို့ တင်ပြစာနှင့် ပတ်သက်၍ (၂၆-၂-၂၀၂၀)ရက်နေ့ နေ့လည်(၁၄:၀၀)အချိန်တွင် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး တရားစီရင်ရေးနှင့် ဥပဒေရေးရာကော်မတီသည် မုံရွာမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ၊ မြို့နယ်စည်ပင်အလုံရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး အလုံရပ်ကွက်စာရေးတို့ကို သိရှိလိုသည်များ တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ပါသည်၊၊

၁ ၂ ၃ ၄