စက်မှု၊ လက်မှု၊ စွမ်းအင်နှင့် လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာကော်မတီ အမည်စာရင်း

ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၊ စက်မှုလက်မှု၊ စွမ်းအင်နှင့် လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာကော်မတီတွင် ပါဝင်သော လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ အမည်စာရင်း

ယခုဖော်ပြထားသောစာရင်းသည် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၉ ရက်နေ့ထိ အတည်ပြုထားသော စာရင်းဖြစ်ပါသည်။


ကော်မတီဝင် စာရင်းအား အောက်တွင်ဖော်ပြထားပါသည်။

စဉ်

အမည် မဲဆန္ဒနယ် တာဝန်

ဖုန်းနံပါတ်

၁။

ဦးကျော်ဆန်း မင်းကင်း(၁) ဥက္ကဋ္ဌ ၀၉-၂၅၇၂၅၃၁၆၁
၂။ ဦးကျော်မင်းထွန်း ခင်ဦး(၂) အဖွဲ့ဝင် ၀၉-၇၉၂၂၉၄၂၀၆
၃။ ဦးသိန်းဟန် ထီးချိုင့်(၂) အဖွဲ့ဝင် ၀၉-၇၉၀၈၈၈၈၇၀
၄။ ဦးသိန်းလှိုင်ဝင်း ခန္တီး(၂) အဖွဲ့ဝင် ၀၉−၄၅၂၀၈၄၄၂၂
၅။ ဦးဇော်လင်းဦး ဝန်းသို(၁) အဖွဲ့ဝင် ၀၉−၇၇၈၉၅၁၅၀၄
၆။ ဗိုလ်မှူး/ဗိုလ်ကြီး လင်းအောင်သက်

ကြည်း- ၄၅၃၀၃

တပ်မတော်သား လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ဝင် ၀၉−၇၉၃၈၆၅၁၅၂
၇။ ဗိုလ်ကြီးဉာဏ်ထွန်း

ကြည်း- ၅၃၈၆၅

တပ်မတော်သား လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ဝင် ၀၉−၄၄၄၄၁၃၄၀၆
၈။ ဦးအောင်သန်းကျော် ကလေးဝ(၁) အတွင်းရေးမှူး

၀၉−၂၅၆၀၅၁၆၇၄


ကော်မတီစာရင်းအား ဒေါင်းလုပ်ဆွဲယူနိုင်ရန် အောက်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။

နေ့ရက် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၉ ရက်
ဒေါင်းလော့လုပ်ရန် ဤတွင်နှိပ်ပါ