စီးပွားရေး၊ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးနှင့် စည်ပင်သာယာရေးဆိုင်ရာကော်မတီ အမည်စာရင်း

ယခုဖော်ပြထားသောစာရင်းသည် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၉ ရက်နေ့ထိ အတည်ပြုထားသော စာရင်းဖြစ်ပါသည်။
ကော်မတီဝင်စာရင်းအား အောက်တွင်ဖော်ပြထားပါသည်။

စဉ်

အမည် မဲဆန္ဒနယ် တာဝန်

ဖုန်းနံပါတ်

၁။ ဦးသန်းလှိုင် ပင်လည်ဘူး(၂) ဥက္ကဋ္ဌ ၀၉−၄၀၂၅၁၃၂၁၁
၂။ ဦးရွှေဌေး ကနီ(၁) အဖွဲ့ဝင် ၀၉−၉၇၀၆၅၆၂၁၉
၃။ ဦးလှဖြိုး ကျွန်းလှ(၂) အဖွဲ့ဝင် ၀၉−၇၉၇၉၇၇၄၉၄
၄။ ဒေါက်တာကျော်နိုင်ထွန်း မြောင်(၂) အဖွဲ့ဝင် ၀၉−၇၇၆၇၀၃၃၅၀
၅။ ဦးတင်စိုး ကောလင်း(၂) အဖွဲ့ဝင် ၀၉−၄၀၀၄၂၉၂၃၈
၆။ ဦးဝင်းရွှေ ဗန်းမောက်(၁) အဖွဲ့ဝင် ၀၉−၂၅၇၅၃၄၆၂၂
၇။ ဒေါ်နှင်းခိုင်စိုး ဒီပဲယင်း(၁) အဖွဲ့ဝင် ၀၉-၄၀၀၅၅၂၂၁၈
၈။ ဦးမောင်ဝေ ကလေးဝ(၂) အဖွဲ့ဝင် ၀၉−၄၀၀၅၂၆၆၅၂
၉။ ဒေါ်အောင်မေရီ ယင်းမာပင်(၂) အဖွဲ့ဝင် ၀၉-၉၇၇၄၃၁၀၁၃
၁၀။ ဗိုလ်မှူးသက်နိုင်ဦး   ကြည်း- ၂၈၄၇၀ တပ်မတော်သား လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ဝင် ၀၉−၃၁၁၀၈၂၂၂
၁၁။ ဗိုလ်ကြီးကျော်ဝင်းလှိုင်

ကြည်း- ၃၅၀၇၅

တပ်မတော်သား လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ဝင် ၀၉−၇၆၇၁၁၁၅၉၁
၁၂။ ဦးအောင်ကျော် ဘုတလင်(၁) အတွင်းရေးမှူး ၀၉−၇၉၁၃၁၈၅၀၇

ကော်မတီစာရင်းအား ဒေါင်းလုပ်ဆွဲယူနိုင်ရန် အောက်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။

နေ့ရက် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၉ ရက်
ဒေါင်းလော့လုပ်ရန် ဤတွင်နှိပ်ပါ

အမည်စာရင်းပြောင်းလဲမှုရှိပါက အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ဖော်ပြသွားပါမည်။