ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီ၏ တစ်နှစ်တာအတွင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် လုပ်ငန်းအစီရင်ခံစာ

 

ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီ၏ တစ်နှစ်တာအတွင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် လုပ်ငန်းအစီရင်ခံစာ

နေ့ရက် ၂၀၂၀ပြည့်နှစ်၊ မတ်လ ၁၅ရက်
ဒေါင်းလော့ရယူရန် Download Here

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *