ပို့ဆောင်ရေး၊ ဆက်သွယ်ရေးနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးဆိုင်ရာကော်မတီ အမည်စာရင်း

ယခုဖော်ပြထားသောစာရင်းသည် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၉ ရက်နေ့ထိ အတည်ပြုထားသော စာရင်းဖြစ်ပါသည်။
ကော်မတီဝင်စာရင်းအား အောက်တွင်ဖော်ပြထားပါသည်။

စဉ်

အမည် မဲဆန္ဒနယ် တာဝန်

ဖုန်းနံပါတ်

၁။ ဦးဝဏ္ဏ အရာတော်(၂) ဥက္ကဋ္ဌ ၀၉−၉၇၀၃၁၈၄၁၈

 

၂။ ဦးဇော်လင်းဦး ဝန်းသို(၁) အဖွဲ့ဝင် ၀၉−၇၇၈၉၅၁၅၀၄
၃။ ဦးသိန်းဟန် ထီးချိုင့်(၂) အဖွဲ့ဝင် ၀၉−၇၉၀၈၈၈၈၇၀
၄။ ဦးကျော်လင်း ကျွန်းလှ(၁) အဖွဲ့ဝင် ၀၉−၇၉၆၇၂၀၄၉၅
၅။ ဦးဇော်ထက် ပုလဲ(၁) အဖွဲ့ဝင် ၀၉−၉၇၀၁၉၆၀၁၆
၆။ ဦးထွန်းထွန်းဝင်း ကနီ(၂) အဖွဲ့ဝင် ၀၉−၄၀၀၅၃၃၄၈၉
၇။ ဦးဝင်းမြင့် ချောင်းဦး(၁) အဖွဲ့ဝင် ၀၉−၇၉၀၆၉၈၃၅၇
၈။ ဗိုလ်မှူးမောင်မောင်မြင့် ကြည်း- ၃၂၇၁၇ တပ်မတော်သား လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ဝင် ၀၉−၂၅၇၁၄၀၀၆
၉။ ဗိုလ်ကြီးပြည့်ဖြိုးကျော် ကြည်း- ၄၈၂၄၆ တပ်မတော်သား လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ဝင် ၀၉−၂၀၃၁၅၈၁
၁၀။ ဦးညီညီဟန် ဗန်းမောက်(၂) အတွင်းရေးမှူး ၀၉−၂၆၅၃၃၇၃၂၁

ကော်မတီစာရင်းအား ဒေါင်းလုပ်ဆွဲယူနိုင်ရန် အောက်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။

နေ့ရက် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၉ ရက်
ဒေါင်းလော့လုပ်ရန် ဤတွင်နှိပ်ပါ

အမည်စာရင်းပြောင်းလဲမှုရှိပါက အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ဖော်ပြသွားပါမည်။