ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်တွင် လက်ခံဆွေးနွေးရန်မသင့် ဆုံးဖြတ်သော ဥပဒေများ

ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်တွင် လက်ခံဆွေးနွေးရန်မသင့် ဆုံးဖြတ်သော ဥပဒေများ

လက္ခံမသင့္ မူျကမ္း-1